Servicii

Sisteme Fotovoltaice

Instalarea unui sistem fotovoltaic implică o evaluare atentă a locației, proiectare precisă și implementare corespunzătoare pentru a asigura producția eficientă și fiabilă de energie solară. 

Tranziția de la Consumator la Prosumator este influențată de nivelul de competență al echipei responsabile de implementarea proiectului.

AmpTech dispune de o experiență extinsă în proiectarea, furnizarea, montarea, instalarea, mentenanța și monitorizarea sistemelor fotovoltaice, fiind un proiectant autorizat cu renume.

Design & Proiectare

 1. Evaluare locației: Analiza condițiilor solare și a structurii locației pentru a determina potențialul de producție de energie solară și pentru a identifica cel mai potrivit loc pentru amplasarea panourilor solare.
 2. Proiectare: Dezvoltarea unui plan detaliat pentru sistemul fotovoltaic, inclusiv dimensionarea panourilor solare, specificațiile echipamentelor și calculul capacității de stocare a energiei (dacă este necesar).
 3. Achiziționare de echipamente: Selectarea și achiziționarea panourilor solare, a invertorului, a bateriilor (dacă este cazul), a cablajului și a altor componente necesare pentru sistem.

Instalare

Montarea panourilor solare pe structura adecvată, conectarea acestora la invertor și la restul sistemului electric, precum și instalarea echipamentelor de monitorizare și control.

Punere in Functiune

 1. Testare și verificare: Verificarea funcționării corecte a întregului sistem, inclusiv producția de energie solară, conversia în energie electrică și stocarea (dacă este aplicabilă), pentru a asigura performanța optimă.
 2. Integrare în rețea: Conectarea sistemului fotovoltaic la rețeaua electrică existentă sau configurarea unui sistem autonom, în funcție de preferințele și necesitățile clientului.
 3. Instruire și suport: Furnizarea de instruire pentru utilizatorii sistemului fotovoltaic și oferirea suportului necesar pentru întrebări sau probleme legate de funcționare și întreținere.

Mentenanta

Programarea și efectuarea lucrărilor de întreținere și inspecție pentru a asigura funcționarea continuă și eficientă a sistemului fotovoltaic pe termen lung.

Monitorizare

Supervizarea eficienței sistemelor fotovoltaice.

Instalatii Electrice

Proiectarea și implementarea unei instalatii electrice eficiente și sigure implică o planificare meticuloasă, selecția atentă a echipamentelor și o execuție precisă în conformitate cu normele și standardele relevante.

Design & Proiectare

 1. Planificare: Etapa inițială de stabilire a cerințelor și obiectivelor pentru instalația electrică, inclusiv poziționarea echipamentelor și distribuția cablurilor.
 2. Calculul sarcinii: Determinarea consumului de energie electrică necesar pentru a alimenta echipamentele și dispozitivele dintr-un sistem dat.
 3. Selectarea echipamentului: Selecția adecvată a echipamentelor, cum ar fi panouri electrice, prize, întrerupătoare și cabluri, conform specificațiilor proiectului și cerințelor de siguranță.
 4. Diagrame Electrice: O reprezentare schematică a circuitelor electrice, evidențiind conexiunile și componentele, în vederea ilustrării modului în care acestea sunt conectate între ele.​

Instalare

Procesul fizic de montare a echipamentelor și cablurilor în conformitate cu planurile și specificațiile stabilite în etapele anterioare.

Punere in Functiune

Verificarea și asigurarea funcționării corecte a întregului sistem prin testarea continuă a conexiunilor, a tensiunii și a altor parametri relevanți.

Mentenanta

Activități regulate de întreținere și inspecție pentru a asigura funcționarea optimă și siguranța pe termen lung a instalatiei electrice.

Statii Incarcare EV

Instalarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice necesită o planificare atentă, configurare precisă și integrare adecvată în rețea pentru a asigura o încărcare eficientă și fiabilă.

Design & Proiectare

 1. Planificare: Procesul de evaluare a nevoilor și cerințelor locației pentru instalarea stației de încărcare, inclusiv accesul la alimentare și amplasarea stației.
 2. Selectarea locației: Identificarea spațiului potrivit pentru amplasarea stației de încărcare, luând în considerare accesul vehiculelor și sursele de alimentare disponibile.

Instalare

Procesul fizic de montare a echipamentelor și cablurilor în conformitate cu planurile și specificațiile stabilite în etapele anterioare.

Punere in Functiune

 1. Configurare: Setarea și pregătirea stației de încărcare, inclusiv instalarea suportului, conectarea la alimentare și configurarea parametrilor de încărcare.
 2. Testare și verificare: Verificarea funcționării corecte a stației de încărcare prin teste de încărcare și măsurători pentru a asigura performanța optimă.
 3. Integrare în rețea: Conectarea stației de încărcare la rețeaua electrică și, dacă este cazul, la sistemele de gestionare a energiei pentru monitorizare și control.
 4. Instruire și suport: Furnizarea de instruire pentru utilizatorii stației de încărcare și oferirea suportului necesar pentru întrebări sau probleme legate de utilizare.

Mentenanta

 1. Mentenanță periodică: Programarea și efectuarea lucrărilor de întreținere și inspecție pentru a asigura funcționarea continuă și fiabilitatea stației de încărcare.

Eficienta Energetica

Efectuarea lucrărilor de eficiență energetică în clădiri implică o analiză completă a consumului de energie, implementarea de îmbunătățiri tehnologice și izolație termică, precum și educație pentru utilizatori pentru a promova utilizarea responsabilă a energiei și reducerea impactului asupra mediului.

Evaluarea inițială a consumului de energie

Această etapă implică o evaluare inițială a consumului de energie al unei clădiri, a unui proces sau a unui sistem, utilizând date despre consumul de energie, facturi și alte informații relevante. Scopul este de a identifica zonele unde există potențial pentru îmbunătățiri.

Audit energetic detaliat

După evaluarea inițială, se efectuează un audit energetic detaliat, care implică o analiză amănunțită a consumului de energie și a performanței clădirii, a procesului sau a sistemului. Această etapă poate implica inspecții fizice, colectarea de date suplimentare și utilizarea instrumentelor și software-urilor specializate pentru analiza datelor.

Identificarea de soluții de eficiență energetică

Pe baza rezultatelor auditului energetic, se identifică și se evaluează soluțiile de eficiență energetică potențiale. Aceste soluții pot include îmbunătățiri la nivelul izolației termice, modernizarea echipamentelor și sistemelor, utilizarea surselor de energie regenerabilă și implementarea de practici și tehnologii mai eficiente energetic.

Dezvoltarea unui plan de acțiune

Pe baza soluțiilor identificate, se dezvoltă un plan de acțiune detaliat care să includă priorități, obiective, buget și program de implementare. Acest plan poate fi adaptat la nevoile și resursele specifice ale fiecărui proiect sau situație.

Implementarea soluțiilor de eficiență energetică

După stabilirea planului de acțiune, se trece la implementarea soluțiilor de eficiență energetică. Acest lucru poate implica lucrări de construcție, instalare de echipamente noi, modernizare a sistemelor existente și alte activități specifice fiecărei soluții.

Monitorizare și evaluare a performanței

Odată ce soluțiile de eficiență energetică sunt implementate, este important să se monitorizeze și să se evalueze în mod regulat performanța sistemului sau clădirii pentru a asigura că obiectivele de eficiență energetică sunt atinse și menținute pe termen lung.  

Optimizare continuă

În final, activitatea de eficiență energetică este un proces continuu, iar optimizarea continuă a performanței este esențială pentru a asigura utilizarea eficientă a energiei pe termen lung. Acest lucru poate implica ajustări ale sistemelor și proceselor existente, implementarea de noi tehnologii și practici sau alte inițiative de îmbunătățire.